Notícies

Catalunya: mesures socials per reduir l’impacte de la crisi econòmica en la salut mental

La recessió econòmica té un enorme impacte en la salut i el benestar de les persones, especialment en els grups més vulnerables. Als països que han patit un major impacte de la crisi, les condicions de vida – exclusió social i augment de la pobresa – i les laborals – major taxa d’atur i precarietat laboral – s’han empitjorat de manera substancial. A Catalunya, 2 de cada 10 habitants estan en risc de pobresa. Segons dades de l'Eurostat, un 13% de les persones catalanes ocupades es troben en situació de pobresa, malgrat tenir feina. D'acord amb l'IDESCAT, des de l'any 2008 la taxa d'atur ha passat d'un 11% a superar el 20% d'aturats. Hi han factors socioeconòmics prou estudiats que poden contribuir indirectament al desenvolupament de problemes de salut mental com l'atur de llarga durada, la pobresa energètica o els processos d'execució hipotecària. Durant la crisi econòmica han augmentat els trastorns mentals com la depressió, l'estrès o l'ansietat. També han augmentat les xifres de suïcidi, tot i que no s'ha establert cap vincle directe entre la crisi i el suïcidi. Segons l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, el suïcidi és la primera causa de mort entre els menors de 34 anys. En els infants, l'atenció dels centres de salut mental infantil i juvenil als trastorns mentals van augmentar en un 53% entre els anys 2009 i 2013. Per millorar la situació socioeconòmica i el benestar de la població catalana de major risc, l’informe proposa i analitza l’aplicació de diferents mesures: • Renda Garantida Ciutadana • Renda mínima d’inserció • Salari Mínim Interprofessional • Prestació Econòmica Universal per la Criança • Llei d’habitatge i pobresa energètica Aquest informe sorgeix a partir de les jornades ‘Crisi i salut mental: com afrontar aquest escenari’ celebrada el setembre de 2016 a Granollers. Font: Domènech J, Force M. Socialitzant. Col·loquis de l’acció social a Catalunya. Setembre, 2016. Disponible a: http://www.social.cat/documents/dossier-socialitzant.pdf La recessió econòmica té un enorme impacte en la salut i el benestar de les persones, especialment en els grups més vulnerables. Als països que han patit un major impacte de la crisi, les condicions de vida – exclusió social i augment de la pobresa – i les laborals – major taxa d’atur i precarietat laboral – s’han empitjorat de manera substancial. A Catalunya, 2 de cada 10 habitants estan en risc de pobresa. Segons dades de l'Eurostat, un 13% de les persones catalanes ocupades es troben en situació de pobresa, malgrat tenir feina. D'acord amb l'IDESCAT, des de l'any 2008 la taxa d'atur ha passat d'un 11% a superar el 20% d'aturats. Hi han factors socioeconòmics prou estudiats que poden contribuir indirectament al desenvolupament de problemes de salut mental com l'atur de llarga durada, la pobresa energètica o els processos d'execució hipotecària. Durant la crisi econòmica han augmentat els trastorns mentals com la depressió, l'estrès o l'ansietat. També han augmentat les xifres de suïcidi, tot i que no s'ha establert cap vincle directe entre la crisi i el suïcidi. Segons l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, el suïcidi és la primera causa de mort entre els menors de 34 anys. En els infants, l'atenció dels centres de salut mental infantil i juvenil als trastorns mentals van augmentar en un 53% entre els anys 2009 i 2013. Per millorar la situació socioeconòmica i el benestar de la població catalana de major risc, l’informe proposa i analitza l’aplicació de diferents mesures: • Renda Garantida Ciutadana • Renda mínima d’inserció • Salari Mínim Interprofessional • Prestació Econòmica Universal per la Criança • Llei d’habitatge i pobresa energètica Aquest informe sorgeix a partir de les jornades ‘Crisi i salut mental: com afrontar aquest escenari’ celebrada el setembre de 2016 a Granollers. Font: Domènech J, Force M. Socialitzant. Col·loquis de l’acció social a Catalunya. Setembre, 2016. Disponible a: http://www.social.cat/documents/dossier-socialitzant.pdf La recessió econòmica té un enorme impacte en la salut i el benestar de les persones, especialment en els grups més vulnerables. Als països que han patit un major impacte de la crisi, les condicions de vida – exclusió social i augment de la pobresa – i les laborals – major taxa d’atur i precarietat laboral – s’han empitjorat de manera substancial. A Catalunya, 2 de cada 10 habitants estan en risc de pobresa. Segons dades de l'Eurostat, un 13% de les persones catalanes ocupades es troben en situació de pobresa, malgrat tenir feina. D'acord amb l'IDESCAT, des de l'any 2008 la taxa d'atur ha passat d'un 11% a superar el 20% d'aturats. Hi han factors socioeconòmics prou estudiats que poden contribuir indirectament al desenvolupament de problemes de salut mental com l'atur de llarga durada, la pobresa energètica o els processos d'execució hipotecària. Durant la crisi econòmica han augmentat els trastorns mentals com la depressió, l'estrès o l'ansietat. També han augmentat les xifres de suïcidi, tot i que no s'ha establert cap vincle directe entre la crisi i el suïcidi. Segons l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, el suïcidi és la primera causa de mort entre els menors de 34 anys. En els infants, l'atenció dels centres de salut mental infantil i juvenil als trastorns mentals van augmentar en un 53% entre els anys 2009 i 2013. Per millorar la situació socioeconòmica i el benestar de la població catalana de major risc, l’informe proposa i analitza l’aplicació de diferents mesures: • Renda Garantida Ciutadana • Renda mínima d’inserció • Salari Mínim Interprofessional • Prestació Econòmica Universal per la Criança • Llei d’habitatge i pobresa energètica Aquest informe sorgeix a partir de les jornades ‘Crisi i salut mental: com afrontar aquest escenari’ celebrada el setembre de 2016 a Granollers. Font: Domènech J, Force M. Socialitzant. Col·loquis de l’acció social a Catalunya. Setembre, 2016. Disponible a: http://www.social.cat/documents/dossier-socialitzant.pdf La recessió econòmica té un enorme impacte en la salut mental i el benestar de les persones, especialment en els grups més vulnerables.

Per |15/02/2017|Notícies|

La depressió infantil pot amagar-se entre altres problemes de salut dels menors catalans

El 2013, a Catalunya es van atendre gairebé 60.000 infants i joves, el 4,1% dels menors de 18 anys, a centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ).

Per |12/12/2016|Notícies|

“Cal desmedicalitzar el malestar dels joves”

Al voltant de la meitat dels trastorns mentals comencen abans dels 14 anys i el 70% abans dels 24 anys.

Per |23/11/2016|Notícies|

Deu dades sobre la salut mental infantil i adolescent

Es calcula que el 20% dels adolescents de tot el món tenen un problema de Salut mental, un total de 93 milions de persones.

Per |16/11/2016|Notícies|

La salut mental a les escoles: un problema invisible que afecta milions d’estudiants

Les escoles tenen un paper clau en la identificació d’estudiants amb problemes de salut mental i en poder-los ajudar a superar-los.

Per |14/11/2016|Notícies|

El Consorci Hospitalari de Vic es compromet amb les recomanacions recollides al “Pla d’actuació per a la prevenció del suïcidi”

El Consorci Hospitalari de Vic s'ha adherit al pla d'actuació per a la prevenció del suïcidi elaborat per la Xarxa Soma&Psy.

Per |20/10/2016|Notícies|

Les dificultats, les experiències i les bones pràctiques en l’atenció en salut mental als refugiats

La reflexió i el debat sobre les dificultats de l’atenció en salut mental als refugiats han estat els tres eixos de la 1a jornada sobre “Atenció a la salut mental dels refugiats”.

Per |19/10/2016|Notícies|

Deu dades sobre la salut mental

En motiu del dia Mundial de la Salut Mental hem recollit deu dades rellevants de la salut mental de la Organització Mundial de la Salut.

Per |07/10/2016|Notícies|

Practicar Mindfulness per deixar de fumar

El mindfulness pot ajudar al fet que les persones controlin millor les seves ànsies, i poder així deixar de fumar o abandonar el consum d'altres drogues.

Per |19/09/2016|Notícies|

Hillary Clinton anuncia una ambiciosa agenda de salut mental si guanya les eleccions

“Una cinquena part dels adults als Estats Units, més de 40 milions de persones, tenen un problema de salut mental. El nostre pla integrarà el sistema de salut mental amb el de la salut física” va afirmar Hillary Clinton fa unes setmanes a un meeting electoral.
Pel doctor Jeffrey Liberman, de la Columbia University, en declaracions […]

Per |10/09/2016|Notícies|