Es calcula que el 20% dels adolescents de tot el món tenen un problema de Salut mental, un total de 93 milions de persones. Al voltant de la meitat dels trastorns mentals comencen abans dels 14 anys i el 70% abans dels 24.

Els problemes de Salut mental dels adolescents suposen alts costos socials i econòmics. Els factors de risc dels problemes de salut mental inclouen, per exemple,  el maltractament infantil; la violència a la família, l’escola i al veïnat; la pobresa; l’exclusió social i les desigualtats en matèria d’ensenyament.

Les malalties psiquiàtriques i la toxicomania en els progenitors, així com la violència marital, també augmenten la situació de risc dels adolescents, i també a les alteracions socials i l’angoixa psicològica que acompanya els conflictes armats, els desastres naturals i altres crisis humanitàries. A més, l’estigma associat amb joves amb problemes de salut mental, i les violacions dels drets humans a les que estan sotmesos, augmenten les conseqüències adverses.

Segons l’OMS, els nens i adolescents amb trastorns mentals han de ser objecte d’intervencions primerenques científicament contrastades de caràcter no farmacològic, siguin psicosocials o d’altres tipus, dispensades des de l’àmbit comunitari, i evitar la institucionalització i la medicalització. Aquestes intervencions han d’atendre els drets que protegeixen els nens  a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Nen i altres instruments internacionals i regionals de drets humans.

A continuació, presentem algunes dades clau sobre la salut mental infantil i adolescent.

Trastorns mentals i risc de suïcidi

La depressió és la malaltia que més contribueix a la càrrega mundial de morbiditat entre els joves de 15 a 19 anys, i el suïcidi és la segona causa de mort entre les persones de 15 a 24 anys. Segons UNICEF, uns 71.000 adolescents cometen suïcidi anualment, i un xifra 40 vegades superior ho intenta.

Segons UNICEF, els retards de desenvolupament, l’autisme i altres trastorns generalitzats del desenvolupament es manifesten des dels primers mesos de vida. Els problemes de comportament des dels dos anys, els símptomes d’ansietat des dels 4-5 anys o, fins i tot, el consum de substàncies des dels 11-12 anys. L’esquizofrènia amb característiques similars a la dels adults des dels 14-15 anys i la depressió des dels 5-6 anys.

El desconeixement de les mares i dels pares

El Regne Unit, el 70% dels nens i adolescents amb un problema de salut mental no han rebut  atenció  en una edat més primerenca. Entre les diferents barreres en l’accés a l’atenció en salut mental dels joves – personals, geogràfiques, econòmiques i del mateix sistema de salut- cal destacar el rol que juguen els pares i mares en l’accés dels seus fills a la salut. Segons dades d’una enquesta de MindEd realitzada el 2015, al Regne Unit recull que el 38% dels adults no coneix els signes ni els símptomes que han de tenir en compte per avaluar la salut mental dels seus fills.  

Maltractament infantil

Es calcula que entre el 70% i el 80% dels nens pateixen maltractament infantil desenvolupen un trastorn mental.  Un percentatge que preocupa, ja que, per exemple a Espanya, s’estima que dos de cada deu alumnes de Primària i Secundària és víctima de bullying.

Falta de psiquiatres infanto-juvenils

Malgrat que la meitat dels trastorns es desenvolupen abans dels 14 anys i que al voltant del 20% de nens i adolescents tenen un problema de salut mental, la majoria  dels països de renda baixa i mitjana només tenen un psiquiatre infanto-juvenil per entre 1 i 4 milions de persones.  

salut mental infantil

L’impacte de la pobresa 

Els nens i nenes que viuen en condicions de pobresa a les ciutats experimenten graus de depressió i d’ansietat més alts que la mitjana  de la població urbana. Diferents estudis han assenyalat que els problemes de salut mental durant la infància i l’adolescència poden afectar seriosament el creixement i el desenvolupament, el rendiment escolar i a les amistats, i també s’incrementa el risc de suïcidi. Un factor al qual els nens i els experts, sovint, atribueixen com una causa més és l’estigma de ser vistos com a fills de famílies pobres i marginades.

Malnutrició 

Segons UNICEF, a tot el món es calcula que 165 milions de nens i nenes menors de 5 anys pateixen retard en el creixement o pateixen desnutrició crònica.  Entre ells, més de 100 milions tenen un pes inferior a la mitjana. La malnutrició o una dieta desequilibrada on faltin determinades vitamines i minerals poden fer que els nens siguin més vulnerables a malalties específiques o a infeccions que podrien derivar en discapacitats físiques o mentals.  

 


Fonts:

La Vanguardia, Mental Health Foundation, MindEd, NHS, The Lancet, OMS, UNICEF.

Icones: Freepik from www.flaticon.com