ENTITAT

Mental Health Foundation.

DADA

Cada any, 1 de cada 15 europeus pateix una depressió greu.
innovación digital europea en salud mental

DESCRIPCIÓ

El projecte eMEN està finançat amb 5.3 milions d’euros a través del Interreg North West Europe Innovation Programme que s’implementarà fins el novembre de 2019. eMEN és una col·laboració europea liderada pels Països Baixos amb el suport de Bèlgica, França, Alemanya, Irlanda i el Regne Unit. El projecte té l’objectiu de combinar les noves tecnologies per millorar la qualitat i facilitar l’accés a l’atenció en salut mental i a l’eHealth, o salut digital.

Els objectius específics del projecte són els següents:

• Una plataforma transnacional de innovació en eHealth de salut mental
• Una nova metodologia de recerca i un protocol per implementar intervencions de salut mental digital basades en l’evidència.
• 5 productes de salut mental digital de qualitat, testejat i implementats amb almenys 1300 usuaris.
• 15 empreses mitjanes reben suport per desenvolupa aplicacions de salut mental a sis països europeus.

ENLLAÇOS

https://www.mentalhealth.org.uk/news/foundation-takes-uk-lead-european-digital-mental-health-innovation-project

LOCALITZACIÓ