La Crònica

Debat sobre les dificultats i reptes de la integració de la sanitat general i mental

200 experts internacionals van participar al II Col·loqui SomaPsy en Vic, per a posar en comú experiències de gestió integrada i debatre com fer front al futur.

El passat 21 d’octubre de 2014, Vic va acollir el segon Col·loqui SomaPsy, on uns 200 experts de Catalunya, França i Suïssa van participar en diverses conferencies per aportar el seu punt de vista sobre el model d’integració. Es van organitzar sis taules de discussió durant tota la jornada amb la participació de molts professionals, com directors generals, de medicina interna i responsables de salut mental de diversos centres hospitalaris.

Tots els participants van identificar la necessitat d’una integració de la salut mental dins del sistema de salut general i en el sí de la comunitat sanitària hi ha una voluntat d’avançar per aquest camí. Josep Ramos, director de planificació de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Barcelona), va exposar que els pacients tenen “necessitats emergents” que precisen d’una atenció integral dels serveis comunitaris, els centres de salut i la salut mental.

Francesc Arrufat, director d’especialitats del Consorci Hospitalari de Vic, va nomenar les diverses etapes de la integració “enllaç-coordinació-integració”.

Diverses institucions van presentar en aquest col·loqui les seves experiències en integració com la Fundació de Nant (Suïssa). Daniel Mayer, el director general, va explicar la transformació de tres hospitals en un, un projecte que finalitzarà al 2018 i que es convertirà en un veritable model d’integració de la salut somàtica i mental. Per la seva part, el director de Sant Joan de Déu, va parlar de la fusió de l’hospital general i el de salut mental per a la millora de la qualitat del pacient i “homogeneïtzar l’assistència hospitalària”. Durant la jornada també es va donar a conèixer el projecte SAMSAH Prépsy (París), un servei d’acompanyament medico-social personalitzat i “una forma híbrida de coordinació en el camp sanitari i medico-social”, segons va dir Guy Gozlan, el director d’aquest servei.

La integració no és fàcil i comporta problemes d’estratègia, com el finançament mixt o la planificació territorial. La governabilitat és un altre dels problemes amb els que es troben els centres hospitalaris, ja que han de fer una reestructuració organitzativa amb la finalitat de tenir un grup d’especialistes pluridisciplinaris. Finalment trobem dificultats culturals com la reticència dels professionals.