La recessió econòmica té un enorme impacte en la salut mental i el benestar de les persones, especialment  en els grups més vulnerables. 

Als països que han patit un major impacte de la crisi, les condicions de vida – exclusió social i augment de la pobresa – i les laborals – major taxa d’atur i precarietat laboral – s’han empitjorat de manera substancial.

A Catalunya, 2 de cada 10 habitants estan en risc de pobresa. Segons dades de l’Eurostat, un 13% de les persones catalanes ocupades es troben en situació de pobresa, malgrat tenir feina.

D’acord amb l’IDESCAT, des de l’any 2008 la taxa d’atur ha passat d’un 11% a superar el 20% d’aturats. Hi han factors socioeconòmics prou estudiats que poden contribuir indirectament al desenvolupament de problemes de salut mental com l’atur de llarga durada, la pobresa energètica o els processos d’execució hipotecària.

Durant la crisi econòmica han augmentat els trastorns mentals com la depressió, l’estrès o l’ansietat. També han augmentat les xifres de suïcidi, tot i que no s’ha establert cap vincle directe entre la crisi i el suïcidi. Segons l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, el suïcidi és la primera causa de mort entre els menors de 34 anys.

En els infants, l’atenció dels centres de salut mental infantil i juvenil als trastorns mentals van augmentar en un 53% entre els anys 2009 i 2013.

Per millorar la situació socioeconòmica i el benestar de la població catalana de major risc, l’informe proposa i analitza l’aplicació de diferents mesures:

  • Renda Garantida Ciutadana
  • Renda mínima d’inserció
  • Salari Mínim Interprofessional
  • Prestació Econòmica Universal per la Criança
  • Llei d’habitatge i pobresa energètica

Aquest informe sorgeix a partir de les jornades ‘Crisi i salut mental: com afrontar aquest escenari’ celebrada el setembre de 2016 a Granollers.

 


Font: Domènech J, Force M. Socialitzant. Col·loquis de l’acció social a Catalunya. Setembre, 2016. Disponible a: http://www.social.cat/documents/dossier-socialitzant.pdf