Crònica de la jornada sobre la crisi i la salut mental dels infants i joves

Es calcula que el 20% dels adolescents de tot el món tenen problemes mentals o de comportament, uns 93 milions de persones. Al voltant de la meitat dels trastorns mentals comencen abans dels 14 anys i el 70% abans dels 24 anys. Per debatre sobre l’impacte de la crisi en Salut mental dels infants i dels adolescents, la Fundació Grífols i la Fundación Probitas va organitzar la jornada “Crisi i Salut mental en infants i joves: causa o conseqüència?” a Barcelona, el passat 21 de novembre.

El doctor en filosofia i professor de la Universitat de Girona, Joan Canimas va obrir la jornada parlant de les múltiples crisis que afecten els infants. “Hi ha una crisi a les esferes d’acollida que són la família, l’educació, la moralitat i la feina”, va explicar Canimas.

El filòsof va aprofundir en dues d’aquestes esferes, l’educativa i la de la moralitat. Sobre l’educació, Canimas va afirmar que les escoles “ja no eduquen, sinó que estan destinades a formar persones tècniques. El sistema educatiu ja no conforma el caràcter de les persones, no es demanen persones educades sinó que estiguin ben formades. L’educació queda en mans de la família”,  va explicar i es va preguntar: “Què passa quan la família falla?”.

Per aprofundir sobre com atendre als nens i els adolescents quan les seves múltiples esferes d’acollida fallen, l’investigador Lluís Rajmil va contextualitzar la situació. Rajmil va destacar que la pobresa i les desigualtats socials han empitjorat les condicions de vida i el benestar de la societat. Marta Poll, directora de la Federació de Salut Mental de Catalunya, va expressar els set reptes de la salut pública en l’atenció als infants i als adolescents. Adela Camí, directora general d’Eduvic i membre directiu de FEDAIA va subratllar l’existència d’una pobresa multidimensional: “més enllà de la pobresa econòmica existeix també la pobresa relacional-emocional i la pobresa política”. Pel psicòleg clínic de l’Hospital Sant Joan de Déu, Josep Matalí, existeix el perill “d’estar constantment psiquiatritzant el malestar dels nens i joves”, i va enumerar les millores de la prevenció i la detecció precoç a l’àmbit escolar com a elements clau d’aquesta atenció.

A la tarda, un grup de professionals van presentar bones pràctiques en intervencions de Salut mental. A la clausura de la jornada, el psiquiatre Jorge Tizón va exposar la necessitat de realitzar un replantejament profund dels models d’atenció en Salut mental i dels models i de les actituds de les xarxes professionalitzades de l’assistència.