Cada any, un de cada cinc nens i nenes dels Estats Units mostren símptomes de problemes de salut mental. No obstant això, gairebé el 80% dels menors que necessiten atenció en salut mental no la reben. Entre els joves, la prevalença de condicions mèdiques per a desenvolupar un trastorn mental és més alta que la de les condicions una malaltia física, com l’asma o la diabetis.

Els problemes com l’absentisme escolar, els baixos resultats o els comportaments negatius poden estar relacionats amb problemes de salut mental dels escolars.

Per això, els experts afirmen que les escoles tenen un paper clau en la identificació d’estudiants amb problemes i en poder-los ajudar a superar-los.  No obstant això, l’article publicat en el mitjà de comunicació estadounidenc NPR[1] alerta que els centres educatius encara no estan preparats i, a més no existeixen suficients recursos. Quan sí que hi són, els experts assenyalen un model, el sistema de “diversos nivells de suport” (multi-tiered system of supports, en anglès), una espècie de piràmide invertida a on la intervenció de tots els agents va passant cap a una ajuda més especialitzada.

L’article indica que els directors dels centres han d’apostar per implementar programes pel desenvolupament socio-emocional, d’anti-bullying i de prevenció del suïcidi.

Amb l’objectiu de visibilitzar els problemes de salut mental durant la infància, l’article recull una sèrie de recomanacions i de bones pràctiques destinades als diversos agents: la família, els professors, els treballadors socials, els directors dels centres i els professors d’educació especial.

La família és sovint la primera a identificar indicis de problemes en els fills, per això, cal establir una col·laboració estreta entre tutors, professors i els pares i mares.

En alguns casos, durant la setmana els escolars passen més temps amb els seus professors que amb els pares. Els professors poden detectar canvis en el comportament dels nens i nenes i avisar a les seves famílies, al psicòleg o al treballador social de l’escola, etc. Malgrat això, la majoria de Mestres reben una formació mínima en salut mental.

Els treballadors socials són un pont entre la família i els professors en l’atenció al problema dels fills. Segons l’article, caldria dotar les escoles de més treballadors socials, professors d’educació especial i suport psicològic per poder treballar amb aquells estudiants que estan en rics o que ja pateixen un problema de Salut mental.

 


[1] NPR, antigament National Public Radio, és una prestigiosa organització de mitjans amb finançament públic i privat que funciona com una redifusió nacional per a una xarxa de 900 estacions de ràdio pública als Estats Units.

 

Font: Anderson M, Cardoza K. Mental Health In Schools: A Hidden Crisis Affecting Millions Of Students. NPR: Agosto 2016. Disponible a: http://www.npr.org/sections/ed/2016/08/31/464727159/mental-health-in-schools-a-hidden-crisis-affecting-millions-of students?utm_campaign=storyshare&utm_source=twitter.com&utm_medium=social