Presentem un llistat de lectures recomanades per la discussió sobre la salut mental en sol·licitants d’asil:

Lectures complementàries: