Comunicar-se amb les altres persones és una de les majors dificultats dels infants amb autisme. Demanar ajuda, iniciar una interacció social i compartir les seves emocions es tornen habilitats que necessiten ser apreses a partir d’exercicis i teràpies.

El videojoc “Land of fog” (terra de boira) és el nom del projecte encapçalat  per Narcís Parés, professor del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la Universitat Pompeu Fabra, desenvolupat conjuntament amb el Departament de Psicologia de Goldsmiths de la Universitat de Londres i la Unitat de Trastorns del Desenvolupament de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Es tracta d’un vídeojoc basat en un sistema d’interacció “de cos sencer” que té com a objectiu ajudar als nens amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) a manifestar i incorporar estratègies d’interacció social. Consisteix en una projecció circular sobre el terra de sis metres de diàmetre que presenta un món màgic: quatre regnes amagats sota una boira virtual que els nens poden explorar activament tot movent-se per l’espai, amb la peculiaritat que tant els escenaris com les criatures que hi habiten només apareixen si els infants interactuen i col·laboren entre si.

Després d’haver realitzat la prova a 68 nens d’entre 10 i 14 anys en una escola inclusiva de Londres i en un laboratori de la UPF, els investigadors consideren que el joc va ser capaç d’augmentar i diversificar les actituds d’iniciació social i col·laboració, tals com l’atenció conjunta, les demandes integrades, la coordinació, etc., contrarestant les deficiències en les capacitats de socialització i comunicació que solen caracteritzar els nens amb TEA. Amb tot, el cost actual de 15.000 euros dificulta la seva implementació en les escoles.

 


 

Font: Universitat Pompeu Fabra. “Land of fog”, una instal·ació per a la integració social de nens amb autisme. Disponible a: https://portal.upf.edu/web/e-noticies/home_upf/-/asset_publisher/8EYbnGNU3js6/content/id/3436958/maximized#.VyDBgjCLQdU