En alguns hospitals espanyols s’ha començat a aplicar una tècnica innovadora no invasiva per al tractament de la depressió. Es tracta de l’estimulació magnètica transcranial profunda a través de tecnologia d’avantguarda aprovada per l’Agència de Medicaments estatunidencs –la FDA–al 2008. A Europa el mètode de l’estimulació magnètica transcranial profunda es va autoritzar a l’octubre de 2014 per al tractament de la depressió resistent, i també va ser validat per al trastorn obsessiu compulsiu, l’esclerosi múltiple i l’ictus.

Actualment, a Espanya uns dos milions de persones pateixen depressió, i aproximadament, el 2,5% d’ells no respon a cap tractament farmacològic anys després d’haver-lo iniciat, fet pel qual es considera que pateix depressió resistent. El nou mètode es basa en l’aplicació de petits impulsos d’energia, similars a aquells produïts per la ressonància magnètica, sobre el crani mitjançant uns cascos encoixinats, de manera que penetren simultàniament a la superfície i a la profunditat del cervell, normalitzant l’activitat dels neurotransmissors. La nova tècnica d’estimulació magnètica transcranial profunda, a diferència de la convencional, permet incidir de manera tridimensional, mitjançant les bobines embotides al casc, als nodes afectats per l’afecció, de manera que es reconstrueix el circuit de recompensa que ha estat alterat per la depressió persistent.

Patir una depressió aguda guarda relació amb la plasticitat neuronal, és a dir, amb la plasticitat que té el cervell per formar noves connexions nervioses al llarg de la vida, en resposta a la informació nova que rep, a l’estimulació sensorial, al desenvolupament, a la disfunció o al dany. Investigant la neuroplasticitat, coneguda també com la renovació del cablejat cerebral, s’ha observat com les noves neurones van a les àrees del cervell que més utilitzem, fet que demostra que l’activitat pot modelar la ment. Aquests avanços en el coneixement del cervell han estat claus per desenvolupar la nova tècnica d’estimulació magnètica transcranial profunda.

Diversos estudis d’investigació demostren que l’estimulació magnètica transcranial profunda beneficia als pacients amb depressió aguda tractats, ja sigui perquè queden lliures de símptomes durant sis mesos després d’haver finalitzat el tractament, ja sigui perquè presenten una millora clara, entesa com la reducció del nombre de fàrmacs necessaris per poder controlar la malaltia.

 


Font: Qingrong Tan. Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in the prevention of relapse of depression: study protocol for a randomized controlled trial. Trials journal, 2013. Disponible a: http://www.trialsjournal.com/content/14/1/338